O Energija

Sunca

Ukupna solarna energija apsorbovana u Zemljenoj atmosferi, okeanima i kopnu, iznosi oko 3.850.000 EJ (exaoules) godišnje.

O Energiji Sunca

Sunce kao fuzijski reactor svake sekunde pretvori 600 miliona tona vodonika u helijum pričemu se oslobadja ogromna količina energije koja se šalje u svemir u vidu elektromagnetnog, svetlosnog, toplotnog, rendgenskog i drugih vidova zračenja. Od ukupno 3,8×10 na 26 W energije koju Sunce zrači u svemir, Zemlja primi 1.7×10 na 17W. Oko 30% primljene energije Zemlja reflektuje natrag u svemir, oko 47% zadrži kao toplotu, oko 23% ide na proces kruženja vode u prirodi, dok se ostatak potroši na fotosintezu.

Zemljena površina, atmosfera i okeani apsorbuju sunčevo zračenje, i to im povećava temperaturu. Povećava se toplota vazduha koji sadrži vodenu paru iz okeana uzrokujući cirkulaciju atmosfere ili konvekcije. Kada vazduh dostigne visoke nadmorske visine, gde je temperature niska, vodena para kondezuje u oblake iz kojih počinje padati kisa na Zemljanu površinu i tako završava ciklus vode. Latentna toplota kondezacije vode povećava konvekciju i proizvodi atmosferske fenomene poput vetra, ciklona i anticiklona. Sunčeva svetlost, apsorbovana od okeana i kopna, drži na površini odgovarajuću temperaturu. Fotosintezom zelene biljke pretvaraju sunčevu energiju u hemijsku koja proizvodi hranu, drvo i biomasu od koje su nastala fosilna goriva.

Ukupna solarna energija apsorbovana u Zemljenoj atmosferi, okeanima i kopnu, iznosi oko 3.850.000 EJ (exaoules) godišnje. To je više energije u jednom satu nego što svijet iskoristi u jednoj godini. Fotosinteza iskoristi oko 3.000 EJ godišnje u biomasi.

ZAŠTO

SOLARNA ENERGIJA

- Solarna energija je besplatna
- Laka montaža
- Smanjenje potrošnje električne energije
- Smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferi
- Očuvanje ekološkog sistema

Solarni Kolektori